پاورپوینت حمل و نقل شهری شهر توکیو - 118 اسلاید

پاورپوینت حمل و نقل شهری شهر توکیو - 118 اسلاید

 پاورپوینت حمل و نقل شهری شهر توکیو - 118 اسلاید

پاورپوینت حمل و نقل شهری شهر توکیو - 118 اسلاید


فهرست مطالب:
•    فصل اول : شنایی با کشور ژاپن و شهر توکیو
•    فصل دوم : سیستم های مختلف حمل و نقل در توکیو
o    اتوبوس (bus)
o    BRT
o    تاکسی (taxi)
o    مترو (subway)
o    قطارهای شهری
o    قطارهای شهری سبک (LRT)
o    منوریل (monorail)
o    قطار خود کش (Train Set)
o    دوچرخه و موتورسیکلت
o    Ferry
o    PRT و تکنورلوژیهای نوین در حمل و نقل شهر توکیو
•    فصل سوم: تسهیلات و امکانات حمل و نقل
o    گاردریل ها
o    نرده ها
o    پلهای عابرپیاده
o    چراغهای راهنمایی
o    چراغهای روشنایی و .....
o    تابلوهای هشدار دهنده ، تابلوهای خبری و ...
o    خطوط افقی
•    فصل چهارم: مرکز کنترل ترافیک و اعمال قانون
o    سیستمهای حمل و نقل هوشمند
o    کارتهای اعتباری و سیستم اخذ کرایه و .....
•    فصل پنجم : امکانات حمل و نقل برای معلولین ، نابینایان و ....
•    فصل ششم: بزرگراهها ، تونلها ، پلها و معابر شهری توکیو
•    فصل هفتم: معرفی مختصری از فرودگاه های شهر توکیو و قطارهای سریع السیر عبوری از این شهر (shinkansen)
•    فصل هشتم: نتیجه گیری